DB Adria Distribucija d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Trgovina na veliko pićima

Ovaj razred uključuje:

  • trgovinu na veliko alkoholnim pićima
  • trgovinu na veliko bezalkoholnim pićima

Ovaj razred također uključuje:

  • kupnju vina bez ambalaže (u rinfuzi) i punjenje u boce bez prethodne dorade

Ovaj razred isključuje:

  • miješanje vina ili destiliranih alkoholnih pića, vidi 11.01 i 11.02

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?