Soda Travel j.d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)

Ovaj razred uključuje:

  • djelatnosti organiziranja i prikupljanja paket-aranžmana koji se prodaju preko putničkih agencija ili izravno preko agenata kao što su turoperatori. Putovanja mogu uključivati bilo koju ili sve navedene usluge:
    • prijevoz
    • smještaj
    • prehranu
    • posjete muzejima, povijesnim ili kulturnim znamenitostima, kazališnim predstavama, glazbenim ili sportskim događajima

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?