COLOR PRINT VELIKA MLAKA j.d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje

Ovaj razred uključuje:

 • djelatnosti unošenja podataka: pripremu tiskarskog oblika, podešavanje izgleda teksta, podešavanje izgleda slike, ulaznih podataka, uključujući skeniranje i prepoznavanje optičkih obilježja, elektroničkog izgleda
 • priprema datoteka za aplikacije na raznim medijima (tiskanje na papir, CD-ROM, internet)
 • kreiranje dokumenata, objavljivanje na računalu, te ostale srodne radnje
 • usluge izrade tiskarskih ploča, uključujući podešavanje slika i ploča (za proces običnog i ofset tiskanja)
 • pripreme cilindara: graviranje ili kliširanje cilindra za gravure
 • obrađivanje ploča: “s računala na ploču“ (također fotopolimerskih ploča)
 • pripremu ploča i matrica za reljefno utiskivanje i tiskanje
 • pripremu:
  • umjetničkih radova tehničkog karaktera kao što su litografske ploče i drveni blokovi
  • medija za potrebe prezentacija, npr. prozirnica za projektore te ostalih oblika digitalne prezentacije
  • nacrta, skica, uzoraka itd.
  • proizvodnju otisaka za korekturu

Ovaj razred isključuje:

 • specijalizirane dizajnerske djelatnosti, vidi 74.10

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?