Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem

Knjigoveške i srodne usluge

Ostalo tiskanje

Tiskanje novina

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje

Umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje

Ovaj razred uključuje:

 • djelatnosti unošenja podataka: pripremu tiskarskog oblika, podešavanje izgleda teksta, podešavanje izgleda slike, ulaznih podataka, uključujući skeniranje i prepoznavanje optičkih obilježja, elektroničkog izgleda
 • priprema datoteka za aplikacije na raznim medijima (tiskanje na papir, CD-ROM, internet)
 • kreiranje dokumenata, objavljivanje na računalu, te ostale srodne radnje
 • usluge izrade tiskarskih ploča, uključujući podešavanje slika i ploča (za proces običnog i ofset tiskanja)
 • pripreme cilindara: graviranje ili kliširanje cilindra za gravure
 • obrađivanje ploča: “s računala na ploču“ (također fotopolimerskih ploča)
 • pripremu ploča i matrica za reljefno utiskivanje i tiskanje
 • pripremu:
  • umjetničkih radova tehničkog karaktera kao što su litografske ploče i drveni blokovi
  • medija za potrebe prezentacija, npr. prozirnica za projektore te ostalih oblika digitalne prezentacije
  • nacrta, skica, uzoraka itd.
  • proizvodnju otisaka za korekturu

Ovaj razred isključuje:

 • specijalizirane dizajnerske djelatnosti, vidi 74.10