Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Poslovanje nekretninama

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

Agencije za poslovanje nekretninama

Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

Ovaj razred isključuje:

  • pravne djelatnosti, vidi 69.10
  • pomoćne djelatnosti u zgradama (kombinacija usluga kao što su opće unutrašnje čišćenje, održavanje i manji popravci, odlaganje otpada, nadzor i zaštita), vidi 81.10
  • upravljanje vojarnama, zatvorima i drugim objektima i njihovom opremom (osim upravljanja računalnom opremom i sustavom) vidi 81.10