Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala

Obrada i prevlačenje metala

Strojna obrada metala

Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda

Proizvodnja metalnih konstrukcija

Proizvodnja oružja i streljiva

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Obrada i prevlačenje metala

Ovaj razred uključuje:

  • prevlačenje metala, galvanizaciju itd.
  • toplinsku obradu metala
  • skidanje, pjeskarenje, poliranje ''tumbanjem'', čišćenje metala
  • bojenje, i graviranje metala
  • prevlačenje nemetalima:
    • plastificiranje, emajliranje, lakiranje itd.
  • kaljenje, poliranje metala kožom

Ovaj razred isključuje:

  • djelatnosti potkivanja, vidi 01.62
  • tiskanje na metalu, vidi 18.12
  • prevlačenje plastike metalom, vidi 22.29
  • valjanje plemenitih metala osnovnih ili ostalih metala, vidi 24.41, 24.42, 24.43, 24.44