Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja

Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice

Pružanje usluga zajednici kao cjelini

Djelatnosti vatrogasne službe

Poslovi javnog reda i sigurnosti

Poslovi obrane

Sudske i pravosudne djelatnosti

Vanjski poslovi

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti vatrogasne službe

Ovaj razred uključuje:

  • gašenje i sprečavanje požara:
    • upravljanje i vođenje redovitih i pomoćnih vatrogasnih brigada u gašenju i sprečavanju požara, spašavanju ljudi i stoke, pomoći u civilnim nesrećama, poplavama, prometnim nesrećama itd.

Ovaj razred isključuje:

  • djelatnosti gašenja i sprečavanja požara u šumarstvu, vidi 02.40
  • gašenje požara na plinskim i naftnim poljima, vidi 09.10
  • djelatnosti gašenja i sprečavanja požara u zračnim lukama koje pružaju nespecijalizirane jedinice, vidi 52.23