Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Ostalo obrazovanje i poučavanje

Djelatnosti vozačkih škola

Obrazovanje i poučavanje u području kulture

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

Predškolsko obrazovanje

Srednje obrazovanje

Visoko obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Ovaj razred uključuje:

 • obrazovanje koje nije definirano razinama
 • privatnu poduku za učenike i studente
 • djelatnosti centara za obuku (učenje) koji nude pomoć pri učenju putem raznih tečajeva
 • pripremne tečajeve za polaganje ispita radi stjecanja profesionalnih diploma ili svjedodžba
 • poduku iz jezika i konverzacijskih vještina
 • računalno usavršavanje
 • religijsku poduka

Ovaj razred također uključuje:

 • obuku za spasioce
 • tečajeve koji polaznike osposobljavaju za preživljavanje u prirodi
 • tečajeve za javno govorništvo (osposobljavanje polaznika za nastupanje u javnosti)
 • poduku u brzom čitanju

Ovaj razred isključuje:

 • programe opismenjavanja odraslih, vidi 85.20
 • opće srednje obrazovanje, vidi 85.31
 • tehničko i strukovno srednje obrazovanje, vidi 85.32
 • visoko obrazovanje, vidi 85.4