Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje

Djelatnosti agencija za zapošljavanje

Djelatnosti agencija za zapošljavanje

Ostalo ustupanje ljudskih resursa

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti agencija za zapošljavanje

Ovaj razred uključuje sastavljanje ponuda o slobodnim radnim mjestima i upućivanje ili zapošljavanje kandidata, pri čemu kandidati za posao nisu zaposlenici agencije za zapošljavanje. Ovaj razred uključuje:

  • djelatnosti traženja, odabira i zapošljavanja osoblja, uključujući traženje i zapošljavanje rukovodećeg osoblja
  • djelatnosti agencija za posredovanje pri dodjeli kazališnih ili filmskih uloga („casting“ agencije)
  • djelatnosti agencija za zapošljavanje preko interneta

Ovaj razred isključuje:

  • djelatnosti osobnih kazališnih ili umjetničkih agenata ili agencija, vidi 74.90