Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica

Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica

Trgovina na malo preko pošte ili interneta

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo na štandovima i tržnicama

Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Umjetnost, zabava i rekreacija

Trgovina na malo preko pošte ili interneta

Ovaj razred uključuje djelatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta, tj. djelatnosti trgovine na malo kada kupac donosi odluku o kupnji na osnovi oglasa, kataloga, informacije dobivene s internetskih stranica ili nekih drugih oblika oglašavanja. Kupac naručuje robu poštom, telefonom ili preko interneta (obično pomoću posebnih metoda naručivanja koje se nalaze na internetskim stranicama). Kupljeni proizvodi se mogu preuzeti izravno s interneta ili se fizički dostavljaju kupcu (naručitelju). Ovaj razred uključuje:

  • trgovinu na malo bilo kojom vrstom proizvoda preko pošte
  • trgovinu na malo bilo kojom vrstom proizvoda preko interneta

Ovaj razred također uključuje:

  • izravnu prodaju preko televizije, radija i telefona
  • dražbe preko interneta u vezi s trgovinom na malo

Ovaj razred isključuje:

  • trgovinu na malo motornim vozilima te dijelovima i priborom za motorna vozila putem interneta, vidi skupine 45.1, 45.3
  • trgovinu na malo motociklima te dijelovima i priborom za motocikle putem interneta, vidi 45.40