Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti kockanja i klađenja

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

Sportske djelatnosti

Djelatnosti sportskih klubova

Fitnes centri

Ostale sportske djelatnosti

Rad sportskih objekata

Zabavne i rekreacijske djelatnosti

Djelatnosti sportskih klubova

Ovaj razred uključuje djelatnosti sportskih klubova, profesionalnih, poluprofesionalnih ili amaterskih, koji pružaju svojim članovima mogućnost bavljenja sportom. Ovaj razred uključuje:

 • rad sportskih klubova:
  • nogometnih klubova
  • kuglačkih klubova
  • plivačkih klubova
  • golf klubova
  • boksačkih klubova
  • klubova za zimske sportove
  • šahovskih klubova
  • atletskih klubova
  • streljačkih klubova, itd.

Ovaj razred isključuje:

 • poduku is sporta koju pružaju samostalni sportski učitelji, treneri, vidi 85.51
 • rad sportskih objekata, vidi 93.11
 • organiziranje i vođenje sportskih natjecanja na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za profesionalce ili amatere, od strane sportskih klubova u njihovim vlastitim sportskim objektima, vidi 93.11