Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala

Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda

Proizvodnja metalnih konstrukcija

Proizvodnja oružja i streljiva

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga

Proizvodnja zakovica i vijčane robe

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju metalnih predmeta za kućanstvo:
  • ravnih proizvoda: tanjura, tanjurića itd.
  • šupljih proizvoda: lonaca, kotlića itd.
  • proizvoda za ručak: zdjela, pladnjeva itd.
  • lonaca za pirjanje, tavica za pečenje i drugoga neelektričnog posuđa za upotrebu kod stola ili u kuhinji
  • male kuhinjske sprave i pribor na ručni pogon
  • metalnih podložaka za ribeže
 • proizvodnju ugradbenih elemenata od cinka: krovnih žljebova, pokrova, kada, sudopera, tuš-kabina i sličnih predmeta
 • proizvodnju metalne robe za uredsku upotrebu, osim namještaja
 • proizvodnju sefova, ormara i kasa, armiranih vrata itd.
 • proizvodnju različitih metalnih predmeta:
  • brodskih propelera i njihovih oštrica
  • sidara
  • zvona
  • pričvršćivača za sastavljanje željezničkih tračnica
  • spona, kopči, kuka
  • metalnih ljestvi
  • metalnih znakova, uključujući prometne znakove
 • proizvodnju metalnih vrećica
 • proizvodnju trajnih metalnih magneta
 • proizvodnju metalnih vakumiranih vrčeva i boca
 • proizvodnju metalnih značaka i vojnih metalnih simbola
 • proizvodnju metalnih uvijača za kosu, metalnih držača za kišobran i okvira, češljeva

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju mačeva i bajuneta, vidi 25.71
 • proizvodnju kolica za kupnju, vidi 30.99
 • proizvodnju metalnog namještaja, vidi 31.01, 31.02, 31.09
 • proizvodnju sportske robe, vidi 32.30
 • proizvodnju igara i igračaka, vidi 32.40