Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja zgrada

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Ovaj razred uključuje:

 • gradnju svih vrsta stambenih zgrada:
  • obiteljskih kuća
  • zgrada s više stanova, uključujući nebodere
 • gradnju svih vrsta nestambenih zgrada:
  • zgrada za industrijsku proizvodnju, npr. tvornica, radionica, montažnih proizvodnih hala itd.
  • bolnica, škola, uredskih zgrada
  • hotela, zgrada za trgovine, trgovačkih centara, restorana
  • zgrada u zračnim lukama
  • zgrada za sportove koji se održavaju u zatvorenom prostoru
  • zgrada za parkiranje motornih vozila (nadzemne i podzemne garaže)
  • skladišta
  • zgrada za vjerske obrede
 • podizanje montažnih zgrada na gradilištu od prethodno izrađenih dijelova

Ovaj razred također uključuje:

 • preinake ili renoviranje postojećih zgrada

Ovaj razred isključuje:

 • gradnju industrijskih građevina, osim zgrada, vidi 42.99
 • arhitektonske i inženjerske usluge (urbanističko planiranje, projektiranje građevina i dr.), vidi 71.1
 • usluge vođenja i nadzora izvedbe građevinskih projekata, vidi 71.1