Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Proizvodnja mliječnih proizvoda

Djelatnosti mljekara i proizvođača sira

Proizvodnja sladoleda

Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

Proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda

Proizvodnja pripremljene hrane za životinje

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti mljekara i proizvođača sira

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju svježega tekućeg mlijeka, pasteriziranoga, steriliziranoga, homogeniziranoga i/ili obrađena na vrlo visokim temperaturama
 • proizvodnju na mlijeku baziranih napitaka
 • proizvodnju vrhnja od svježeg mlijeka, pasteriziranoga, steriliziranoga, homogeniziranoga
 • proizvodnju mlijeka u prahu i kondenziranog mlijeka, zaslađenoga ili nezaslađenoga
 • proizvodnju mlijeka i vrhnja u krutom stanju
 • proizvodnju maslaca
 • proizvodnju jogurta
 • proizvodnju sira i skute
 • proizvodnju sirutke
 • proizvodnju kazeina i laktoze

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju sirovoga kravljeg mlijeka, vidi 01.41
 • proizvodnju sirovog mlijeka (ovčjega, kozjega, konjskoga, magarećega, devinoga itd.), vidi 01.43, 01.44 i 01.45
 • proizvodnju nadomjestaka mlijeka i sira, vidi 10.89