Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Ostalo obrazovanje i poučavanje

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

Predškolsko obrazovanje

Srednje obrazovanje

Opće srednje obrazovanje

Tehničko i strukovno srednje obrazovanje

Visoko obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Tehničko i strukovno srednje obrazovanje

Ovaj razred uključuje obrazovanje koje obično naglašava usku specijalizaciju te teoretsku i praktičnu poduku uglavnom povezanu sa sadašnjim ili budućim zaposlenjem. Svrha programa može varirati od opće pripreme za zaposlenje do pripreme za vrlo specifičan posao. Ovaj razred uključuje:

 • tehničko i strukovno obrazovanje ispod razine visokog obrazovanja koje je definirano u skupini 85.4

Ovaj razred također uključuje:

 • obuku turističkih vodiča
 • obuku kuhara, hotelijera i ugostitelja
 • škole za kozmetičare i brijače
 • ospobljavanje polaznika u vezi s popravkom računala
 • vozačke škole za profesionalne vozače npr. kamiona, autobusa, tramvaja
 • škole za profesionalne pilote

Ovaj razred isključuje:

 • tehničko i strukovno visoko obrazovanje, vidi 85.4
 • poduku u području izvođačke umjetnosti za rekreacijske svrhe, hobi ili osobni razvitak, vidi 85.52
 • vozačke škole koje nisu namijenjene profesionalnim vozačima, vidi 85.53
 • poslovno usavršavanje kao dio djelatnosti socijalnog rada bez smještaja, vidi 88.10, 88.99