Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Obrada i zbrinjavanje otpada

Oporaba materijala

Oporaba posebno izdvojenih materijala

Rastavljanje olupina

Skupljanje otpada

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Uklanjanje otpadnih voda

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Oporaba posebno izdvojenih materijala

Ovaj razred uključuje obradu metalnog i nemetalnog otpada i ostataka te predmeta u sekundarne sirovine, obično uključuje mehaničke ili kemijske procese pretvorbe. Primjeri mehaničkih ili kemijskih transformacijskih procesa koji se poduzimaju su:

 • mehaničko prešanje metalnog otpada kao što su vozila, strojevi za pranje rublja, bicikli itd.
 • mehanička redukcija velikih komada željeza kao što su željeznički vagoni
 • usitnjavanje rezanjem metalnog otpada, stara vozila itd.
 • ostale metode mehaničke obrade, npr. rezanje i prešanje kako bi se smanjio obujam
 • obnavljanje metala iz fotografskog otpada, npr. fiksir-otopine ili fotografskih filmova i fotografskog papira
 • protektiranje gume iz rabljenih vanjskih guma za proizvodnju sekundardnih sirovina
 • razvrstavanje i prešanje plastike za proizvodnju sekundarnih sirovina za cijevi, tegle za cvijeće, palete i slično
 • obrada (čišćenje, otapanje, mljevenje) otpada od plastike ili gume u granule
 • drobljenje, čišćenje i izdvajanje stakla
 • drobljenje, čišćenje i izdvajanje ostalih otpadaka, npr. ostataka od rušenja za dobivanje sekundarnih sirovina
 • prerada uporabljenih ulja i masti za kuhanje u sekundarne sirovine
 • prerada ostale otpadne hrane, pića i duhana te rezidualnih supstancija u sekundarne sirovine

Također je uključena oporaba materijala iz tokova otpada u obliku (1) izdvajanja i razvrstavanja obnovljivih materijala iz neopasnih tokova otpada (npr. smeća) ili (2) izdvajanja i razvrstavanja pomiješanih obnovljivih materijala kao što su papir, plastika, upotrijebljene konzerve od pića i metali, u različite kategorije.

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju novih gotovih proizvoda iz sekundarnih sirovina (bez obzira na to jesu li vlastito proizvedeni ili nisu), npr. predenje vlakana iz nagomilanih zaliha, proizvodnja papira od starog papira; protektiranje gume ili proizvodnja metala od otpada metala, vidi odgovarajuće razrede u području C (Prerađivačka industrija)
 • ponovnu obradu nuklearnoga goriva, vidi 20.13
 • obnavljanje materijala za vrijeme izgaranja otpada ili tijekom procesa spaljivanja, vidi 38.2
 • obradu i odlaganje neopasnog otpada, vidi 38.21
 • obradu organskog otpada za upotrebu, vidi 38.21
 • obnavljanje energije tijekom procesa spaljivanja neopasnog otpada, vidi 38.21
 • obradu i odlaganje prijelaznoga radioaktivnog otpada iz bolnica itd., vidi 38.22
 • obradu i odlaganje otrovnoga, kontaminiranog otpada, vidi 38.22
 • trgovinu na veliko materijalima pogodnima za obnavljanje, vidi 46.77