Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Savjetovanje u vezi s upravljanjem

Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Upravljačke djelatnosti

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja

Ovaj razred uključuje savjetovanje, davanje smjernica i pružanje operativne pomoći, uključujući djelatnosti lobiranja, poduzećima i drugim organizacijama u odnosima s javnošću i djelatnostima priopćivanja.

Ovaj razred isključuje:

  • djelatnosti agencija za promidžbu (reklamu i propagandu) i usluge oglašavanja preko medija, vidi 73.1
  • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, vidi 73.20