Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Poštanske i kurirske djelatnosti

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Vodeni prijevoz

Zračni prijevoz

Zračni prijevoz putnika

Zračni prijevoz putnika

Zračni prijevoz robe i svemirski prijevoz

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Zračni prijevoz putnika

Ovaj razred uključuje:

  • zračni prijevoz putnika na redovitim linijama i prema utvrđenom redu letenja
  • čarter-letove za putnike
  • panoramsko razgledanje iz zraka

Ovaj razred također uključuje:

  • iznajmljivanje opreme za zračni prijevoz putnika s rukovateljem
  • ostale djelatnosti zračnog prijevoza kao što su:
    • prijevoz putnika kojeg obavljaju aeroklubovi u svrhu poduke ili razonode

Ovaj razred isključuje:

  • iznajmljivanje opreme za zračni prijevoz bez rukovatelja, vidi 77.35