Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Telekomunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Ovaj razred uključuje djelatnosti snimanja originalnih zvučnih zapisa (master-kopija), kao što su vrpce ili CD-i; izdavanje, promidžbu i distribuciju zvučnih zapisa trgovcima na veliko, trgovcima na malo ili izravno građanstvu. Te djelatnosti mogu i ne moraju biti povezane sa snimanjem originalnih zapisa u istoj jedinici. Ako nisu, jedinica koja obavlja te djelatnosti mora steći prava za umnožavanje i distribuciju originalnih zapisa.

Ovaj razred također uključuje djelatnost snimanja zvučnih zapisa u studiju ili negdje drugdje, uključujući snimanje na vrpcu (tj. ne uživo) radioprograma. Ovaj razred također uključuje djelatnosti izdavanja glazbenih zapisa, tj. djelatnosti stjecanja i registriranja autorskih prava za glazbene kompozicije, promociju, davanje odobrenja i uporabu tih kompozicija za snimanja, na radiju i televiziji, u filmovima, izvedbama uživo, u tisku ili drugim medijima. Jedinice koje obavljaju ove djelatnosti mogu posjedovati autorska prava ili nastupaju kao zastupnici za autorska prava na zvučne i glazbene zapise u ime vlasnika autorskih prava. Ovdje je uključeno izdavanje glazbenih zapisa i muzikalija.