Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

Proizvodnja peći i plamenika

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva

Proizvodnja strojeva za opće namjene

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja peći i plamenika

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju električnih i drugih industrijskih i laboratorijskih peći, uključujuči peći za spaljivanje
 • proizvodnju plamenika
 • proizvodnju trajnih visokih električnih grijača prostora, električnih grijača za bazene za kupanje
 • proizvodnju opreme za trajno visoko neelektrično grijanje kao što je solarno grijanje, grijanje na paru, grijanje na naftu te sličnih peći i opreme za grijanje
 • proizvodnju električnih peći za kućanstva (električne peći za zrak, crpke za grijanje, itd.), neelektričnih peći za kućanstva za zrak

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju mehaničkih uređaja za loženje, odstranjivača pepela i ognjišta itd.

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju peći za kućanstva, vidi 27.51
 • proizvodnju poljoprivrednih sušara, vidi 28.93
 • proizvodnju pekarskih pećnica, vidi 28.93
 • proizvodnju sušara za drvo, ljepenku, papir i karton, vidi 28.99
 • proizvodnju medicinskih, kirurških i laboratorijskih sterilizatora, vidi 32.50
 • proizvodnju (zubarskih) laboratorijskih peći, vidi 32.50