Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Djelatnosti članskih organizacija

Djelatnosti ostalih članskih organizacija

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Djelatnosti političkih organizacija

Djelatnosti vjerskih organizacija

Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija

Djelatnosti sindikata

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Ovaj razred uključuje:

 • djelatnosti organizacija koje nisu izravno pridružene političkoj stranci, a promiču interese javnosti ili upozoravaju na probleme pomoću obrazovanja javnosti, političkog utjecaja, prikupljanja sredstava itd.:
  • inicijativu građana ili protestne pokrete
  • pokrete za očuvanje okoliša i ekologiju
  • organizacije za podržavanje obrazovnih i drugih kapaciteta zajednice, d. n.
  • organizacije za zaštitu i poboljšanje položaja posebnih grupa, npr. etničkih ili manjinskih grupa
  • domoljubne udruge, uključujući udruge ratnih veterana
 • udruge potrošača
 • automobilističke udruge
 • udruge sa svrhom društvenog zbližavanja kao što su rotarijanski klubovi, masonske lože („slobodni zidari“) itd.
 • udruge mladih, studentske udruge, klubove i bratstva itd.
 • udruge za bavljenje kulturnim ili rekreacijskim djelatnostima ili hobijem (osim sportova i igara) npr. pjesnički i književni klubovi, povijesni klubovi, vrtlarski klubovi, filmski i fotografski klubovi, glazbeni i umjetnički klubovi, obrtnički i sakupljački klubovi, društveni klubovi, karnevalski klubovi itd.

Ovaj razred također uključuje:

 • djelatnosti davanja novčane pomoći (dotacija) takvih organizacija

Ovaj razred isključuje:

 • dobrotvorne djelatnosti kao što je prikupljanje novčanih sredstava, povezane sa socijalnom skrbi, vidi 88.99
 • djelatnosti profesionalnih umjetničkih grupa ili organizacija, vidi 90.0
 • djelatnosti sportskih klubova, vidi 93.12
 • djelatnosti strukovnih organizacija, vidi 94.12