Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju lijekova:
  • antiseruma i drugih frakcija krvi
  • cjepiva
  • raznih lijekova, uključujući homeopatske pripravke
 • proizvodnju kemijskih kontracepcijskih sredstava za vanjsku upotrebu i hormonalnih kontracepcijskih lijekova
 • proizvodnju medicinskih dijagnostičkih preparata, uključujući testove za trudnoću
 • proizvodnju biotehnoloških farmaceutikalija

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju medicinske impregnirane vate, gaze, zavoja, obloga itd.
 • pripremu biljnih proizvoda (drobljenih, gradiranih, mljevenih) za farmaceutske potrebe

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju biljnih ekstrakata (metvice, sporiša, kamilice itd.), vidi 10.83
 • proizvodnju zubarskih punila, proizvodnju stomatološkog cementa, vidi 32.50
 • proizvodnju cementa za rekonstrukciju kosti, vidi 32.50
 • proizvodnju kirurških plašteva, vidi 32.50
 • trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima, vidi 46.46
 • trgovinu na malo farmaceutskim proizvodima, vidi 47.73
 • istraživanje i razvoj za potrebe farmaceutike i biotehnološke farmaceutike, vidi 72.1
 • pakiranje farmaceutskih proizvoda, vidi 82.92