Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Ostala specijalizirana trgovina na veliko

Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom

Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu

Trgovina na veliko odjećom i obućom

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo

Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje

Trgovina na veliko satovima i nakitom

Trgovina na veliko tekstilom

Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora

Umjetnost, zabava i rekreacija

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo

Ovaj razred uključuje:

  • trgovinu na veliko drvenim, pletarskim i plutenim proizvodima itd.
  • trgovinu na veliko biciklima te njihovim dijelovima i priborom
  • trgovinu na veliko papirnatom robom, knjigama, časopisima i novinama
  • trgovinu na veliko proizvodima od kože i priborom za putovanja
  • trgovinu na veliko glazbenim instrumentima
  • trgovinu na veliko igrama i igračkama
  • trgovinu na veliko sportskom opremom, uključujući specijalnu sportsku obuću kao što su skijaške cipele (pancerice)