Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja

Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice

Opće djelatnosti javne uprave

Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja

Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

Pružanje usluga zajednici kao cjelini

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Opće djelatnosti javne uprave

Ovaj razred uključuje:

 • izvršne i zakonodavne administrativne djelatnosti središnjih, regionalnih i lokalnih tijela
 • vođenje i nadzor fiskalnih poslova:
  • primjenu poreznog sustava
  • ubiranje carina na proizvode, istraživanje carinskih i poreznih prekršaja
  • carinsku upravu
 • izvršavanje proračuna i upravljanje javnim fondovima i javnim dugom:
  • prikupljanje i primanje novca i kontrolu njegova trošenja
 • upravljanje cjelokupnom istraživačkom i razvojnom politikom i povezanim fondovima
 • upravljanje i primjenu općega gospodarskog i socijalnog planiranja i statističke usluge na različitim razinama vlasti

Ovaj razred isključuje:

 • upravljanje zgradama koje su u vlasništvu države ili su iznajmljene, vidi 68.2 i 68.3
 • upravljanje istraživačkom i razvojnom politikom s namjerom povećanja osobne dobrobiti kao i povezanih fondova, vidi 84.12
 • upravljanje istraživačkom i razvojnom politikom radi poboljšanja gospodarskih rezultata i konkurentnosti, vidi 84.13
 • upravljanje istraživačkom i razvojnom politikom i povezanim fondovima u području obrane , vidi 84.22
 • djelatnosti državnih arhiva, vidi 91.01