Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja aparata za kućanstvo

Proizvodnja baterija i akumulatora

Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

Proizvodnja ostale električne opreme

Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala

Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala

Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala

Ovaj razred uključuje proizvodnju strujnih i nestrujnih žičanih uređaja za električne strujne krugove neovisno o vrsti materijala. Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju sabirnih šipki i električnih vodiča (osim vrsta podesivača prekidača)
 • proizvodnju GFCI (prekidača za upravljanje prekidima strujnoga kruga)
 • proizvodnju držača za svjetiljke
 • proizvodnju osigurača i zavojnica za rasvjetu
 • proizvodnju prekidača za električne instalacije (npr. tlaka, tipke za pokretanje mehanizma, zavojnica, prebacivača)
 • proizvodnju električnih izlaza i utičnica
 • proizvodnju kutija za električne žice (npr. spojnica, izlaza, preklopnih kutija)
 • proizvodnju električnih vodova i pribora
 • proizvodnju transmisijskih stupova i linijskih sklopova
 • proizvodnju plastičnih nestrujnih žičanih uređaja, uključujući plastične spojačke kutije, površinske ploče i sličnu plastičnu instalacijsku opremu

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju keramičkih izolatora, vidi 23.43
 • proizvodnju elektroničkih komponenata kao što su konektori, utičnice i prekidači, vidi 26.11