Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od gume

Proizvodnja proizvoda od plastike

Proizvodnja ambalaže od plastike

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju stolnog i kuhinjskog posuđa te predmeta za toaletnu upotrebu od plastike
 • proizvodnju raznovrsnih proizvoda od plastike:
  • plastičnih kaciga, izolacijskog pribora, dijelova pribora za rasvjetu, uredske i školske opreme, odjevnih predmeta (samo ako su slijepljeni zajedno, ne šivani), pribora za namještaj, figurica, prijenosnog i pogonskog remenja, samoljepljivih plastičnih vrpca, plastičnih zidnih tapeta, plastičnih postolarskih kalupa, plastičnih držača za cigare i cigarete, češljeva, uvijača za kosu, plastičnih noviteta itd.

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju putnih potrepština od plastike (kovčega i torba), vidi 15.12
 • proizvodnju obuće od plastike, vidi 15.20
 • proizvodnju namještaja od plastike, vidi 31.01, 31.02, 31.09
 • proizvodnju nepresvučenih madraca od pjenaste plastike, vidi 31.03
 • proizvodnju sportskih rekvizita od plastike, vidi 32.30
 • proizvodnju igara i igračaka od plastike, vidi 32.40
 • proizvodnju medicinskog i zubarskog pribora od plastike, vidi 32.50
 • proizvodnju optičkih elemenata od plastike, vidi 32.50
 • proizvodnju plastičnih kaciga i ostale osobne sigurnosne opreme od plastike, vidi 32.99