Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila

Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila

Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila

Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja motornih vozila

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju različitih dijelova i pribora za motorna vozila:
  • kočnica, mjenjačkih kutija, osovina, kotača, amortizera, hladnjaka, prigušivača, ispušnih cijevi, katalizatora, mjenjača brzina, upravljača (volana), upravljačkih stupova i upravljačkih kutija
 • proizvodnju dijelova i pribora za karoserije motornih vozila:
  • sigurnosnih pojaseva, zračnih jastuka, vrata, odbojnika
 • proizvodnju automobilskih sjedala

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju vanjskih i unutrašnjih guma za vozila, vidi 22.11
 • proizvodnju gumenih cijevi i pojaseva te ostalih gumenih proizvoda, vidi 22.19
 • proizvodnju klipova i klipnih prstenova te karburatora, vidi 28.11
 • održavanje, popravak i alteraciju motornih vozila, vidi 45.20