Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od gume

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma

Proizvodnja proizvoda od plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju ostalih proizvoda od prirodnog ili sintetičkog kaučuka, vulkanizirane ili nevulkanizirane ili tvrde gume:
  • gumenih ploča, folija, vrpca, šipki, profila
  • cijevi i crijeva
  • pogonskog ili transportnog remenja od gume
  • higijenskih predmeta od gume: prezervativa, izdajalica za mlijeko, termofora itd.
  • gumenih dijelova odjeće (samo ako su slijepljeni zajedno, ne šivani)
  • gumenih konaca i konopaca
  • gumiranih prediva i tkanine
  • gumenih prstenova, prirubnica i brtvila
  • gumenih prekrivača za kotače
  • madraca za napuhavanje od gume
  • balona na napuhavanje
 • proizvodnju gumenih četki
 • proizvodnju poklopaca na cjevovodima pare od tvrde gume
 • proizvodnju češalja, ukosnica, uvijača za kosu i sličnih predmeta

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju gumenih materijala za popravak
 • proizvodnju impregniranih tekstilnih tkanina, prevučenih, prekrivenih ili laminiranih s gumom, ako je guma glavni sastojak
 • proizvodnju gumenih madraca za vodene krevete
 • proizvodnju gumenih kapa za kupanje i pregača
 • proizvodnju gumenih kostima za kupanje i ronilačkih odijela
 • proizvodnju gumenih seksi-predmeta

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju tekstilnoga korda za vanjske gume, vidi 13.96
 • proizvodnju odjeće od elastičnih tkanina, vidi 14.14, 14.19
 • proizvodnju gumene obuće, vidi 15.20
 • proizvodnju ljepila i ljepljivih sredstava na bazi kaučuka, vidi 20.52
 • proizvodnju profiliranih vrpca sa šarama, vidi 22.11
 • proizvodnju čamaca i brodova na napuhavanje, vidi 30.11, 30.12
 • proizvodnju nepresvučenog madraca od pjenaste gume, vidi 31.03
 • proizvodnju sportskih rekvizita od gume, osim odjeće, vidi 32.30
 • proizvodnju igara i igračaka od gume (uključujući dječje bazene, dječje brodove na napuhavanje, gumene životinje na napuhavanje, lopte i slično), vidi 32.40
 • popravak probušenih guma, vidi 38.32