Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja zgrada

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi

Elektroinstalacijski radovi

Ostali građevinski instalacijski radovi

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu

Završni građevinski radovi

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Elektroinstalacijski radovi

Ovaj razred uključuje uvođenje električnih instalacija u svim vrstama zgrada i građevinama niskogradnje. Ovaj razred uključuje:

 • postavljanje:
  • električnih vodova i opreme
  • telekomunikacijskih vodova
  • vodova za računalno umrežavanje i kabelsku televiziju, uključujući optičke kabele
  • satelitskih tanjura
  • sustava rasvjete
  • protupožarnih alarma
  • protuprovalnih alarma
  • ulične rasvjete i električne signalizacije
  • rasvjete na uzletištu u zračnim lukama

Ovaj razred također uključuje:

 • priključivanje električnih kućanskih aparata i opreme, uključujući podno grijanje

Ovaj razred isključuje:

 • gradnju komunikacijskih i elektroenergetskih distribucijskih vodova, vidi 42.22
 • postavljanje, održavanje i nadzor, uključujući i daljinski nadzor, elektroničkih sigurnosnih sustava, kao što su protuprovalni i protupožarni alarmi, vidi 80.20