Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

Proizvodnja brusnih proizvoda

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

Proizvodnja cementa, vapna i gipsa

Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike

Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo

Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju frikcijskih materijala i njihovih nemontiranih proizvoda, na podlozi mineralne tvari ili celuloze
 • proizvodnju mineralnoga izolacijskog materijala:
  • vune od šljake, kamene vune i sličnih mineralnih vuna, listića liskuna, ekspandirane gline i sličnih izolatora topline i zvuka ili materijala koji apsorbiraju zvuk
 • proizvodnju predmeta od različitih mineralnih tvari:
  • obrađenog liskuna, proizvoda od liskuna, treseta, grafita (osim elektromaterijala) itd.
 • proizvodnju proizvoda od asfalta ili sličnog materijala npr., asfaltno bazirana bruslia, katranskog treseta itd.
 • proizvodnju karbonskih i grafitnih vlakana i proizvoda (osim elektroda i električnih aplikacija)
 • proizvodnju umjetnog korunda

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju staklene vune i netkanih proizvoda od staklene vune, vidi 23.14
 • proizvodnju grafitnih elektroda, vidi 27.90
 • proizvodnju karbonskih ili grafitnih brtvila, vidi 28.29