Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti privatne zaštite

Djelatnosti privatne zaštite

Istražne djelatnosti

Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti privatne zaštite

Ovaj razred uključuje pružanje jedne ili više sljedećih usluga: usluge čuvanja i ophodnje; podizanja i dostave novca, zaprimanja novca ili drugih vrijednosti s osobljem i opremom za zaštitu takve vrste imovine dok je u tranzitu. Ovaj razred uključuje:

  • usluge zaštite blindiranim vozilima
  • usluge tjelohranitelja
  • poligrafske usluge
  • usluge uzimanja otisaka prstiju
  • usluge čuvanja zgrada, ureda, tvornica, skladišta, hotela, trgovačkih centara, sportskih objekata itd.

Ovaj razred isključuje

  • djelatnosti javnog reda i mira, vidi 84.24