Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali

Internetski portali

Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

Ostale informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Telekomunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

Ovaj razred uključuje:

 • osiguravanje infrastrukture potrebne za udomljavanje (hosting), usluge obrade podataka i povezane djelatnosti
 • specijalizirane djelatnosti udomljavanja (hostinga) kao što su:
  • udomljavanje internetskih stranica
  • usluge kontinuiranog toka podataka
  • udomljavanje aplikacija
 • pružanje aplikacijskih usluga
 • omogućavanje istovremene uporabe glavnog računala od strane velikog broja korisnika
 • djelatnosti obrade podataka:
  • cjelokupnu obradu podataka koje dostavlja korisnik
  • izradu specijaliziranih izvješća iz podataka koje dostavlja korisnik
 • pružanje usluga unosa podataka

Ovaj razred isključuje:

 • djelatnosti u kojima isporučitelj koristi računalo samo kao alat za obavljanje usluga razvrstavaju se prema prirodi obavljene usluge