Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Gradnja brodova i čamaca

Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n.

Proizvodnja vojnih borbenih vozila

Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju električnih, dizelskih, parnih i drugih željezničkih lokomotiva
 • proizvodnju samohodnih željezničkih i tramvajskih vagona, prikolica i teretnih vagona, vozila za održavanje i servisiranje
 • proizvodnju željezničkih i tramvajskih tračničkih vagona bez vlastitog pogona:
  • putničkih vagona, teretnih vagona, vagona-cisterni, vagona s automatskim istovarivanjem, vagona-radionica, vagona-dizalica opskrbnih brodova itd.
 • proizvodnju dijelova željezničkih i tramvajskih lokomotiva i tračničkih vagona:
  • podvozja, osovina i kotača, kočnica i njihovih dijelova, kuka i spojnica vagona, odbojnika i njihovih dijelova; amortizera udaraca; kostura vagona i lokomotiva; trupa vagona; spojeva platformi itd.

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju lokomotiva i tračničkih vozila za rudnike
 • proizvodnju mehaničke i elektromehaničke opreme za signalizaciju, opremu za sigurnost i kontrolu prometa željeznice, tramvaje, ceste, unutarnje vodene puteve, parking objekte ili zračna uzletišta itd.
 • proizvodnju sjedala za željeznička vozila

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju nesastavljenih tračnica, vidi 24.10
 • proizvodnju sastavljenih spojnica za tračnička vozila, vidi 25.99
 • proizvodnju elektromotora, vidi 27.11
 • proizvodnju opreme za električnu signalizaciju, opreme za sigurnost i kontrolu prometa, vidi 27.90
 • proizvodnju motora i turbina, vidi 28.11