Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Piljenje i blanjanje drva

Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

Proizvodnja ambalaže od drva

Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

Proizvodnja sastavljenog parketa

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju različitih proizvoda od drva:
  • drvenih držača i dijelova za alate, metle i četke
  • kalupa za čizme, cipele i drugu obuću, vješalica za odjeću
  • potrepština za kućanstvo i kuhinjsko posuđe od drva
  • figurica i ukrasa od drva, sitnih galanterijskih proizvoda i intarzija od drva
  • drvenih kutija za nakit, pribora za jelo i sličnih predmeta od drva
  • drvenih „špula“, poklopaca, bobina, namota za konac i sličnih tokarskih proizvoda od drva
  • ostalih proizvoda od drva
 • preradu prirodnog pluta, proizvodnju aglomeriranog pluta
 • proizvodnju predmeta od prirodnog ili aglomeriranog pluta, uključujući one za pokrivanje podova
 • proizvodnju pletenica i proizvoda od pletarskog materijala: prostirki, staza, zaslona, kutija itd.
 • proizvodnju košaračkih i pletarskih predmeta
 • proizvodnju cjepanica za vatru i tableta za potpaljivanje vatre izrađenih od prešanog drva ili zamjenskog materijala kao što su podzemni dijelovi kave ili soje
 • proizvodnju drvenih okvira za ogledala i slike
 • proizvodnju okvira za slikarska platna
 • proizvodnju drvenih dijelova obuće (npr. potpetica i kalupa)
 • proizvodnju držača za kišobrane, štapove i slično
 • proizvodnju blokova za proizvodnju lula za pušenje

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju prostirki i staza od tekstilnih materijala, vidi 13.92
 • proizvodnju kovčega, vidi 15.12
 • proizvodnju drvene obuće, vidi 15.20
 • proizvodnju šibica, vidi 20.51
 • proizvodnju kutija za satove, vidi 26.52
 • proizvodnju „špula“ i bobina od drva koji su dio tekstilnih strojeva, vidi 28.94
 • proizvodnju namještaja, vidi 31.0
 • proizvodnju drvenih igračaka, vidi 32.40
 • proizvodnju četki i metli, vidi 32.91
 • proizvodnju pogrebnih lijesova, vidi 32.99
 • proizvodnju pojaseva za spašavanje, vidi 32.99