Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje

Arhitektonske djelatnosti

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

Tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

Ovaj razred uključuje:

 • tehničko projektiranje (tj. primjenu zakona fizike i načela inženjerstva kod projektiranja strojeva, materijala, instumenata, struktura, procesa i sustava) i savjetodavne djelatnosti za:
  • projekte razvoja i izrade strojeva, industrijskih procesa i postrojenja
  • projekte iz područja niskogradnje, hidrogradnje, prometa
  • projekte iz područja vodnoga gospodarstva
  • izradu i izvedbu projekata iz područja elektrike i elektronike, rudarstva, kemije, strojarstva, industrije i sustava sigurnosti
 • izradu projekata klimatizacije, hlađenja, projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu onečišćenja te projekata akustičnosti itd.
 • geofizička, geološka i seizmička istraživanja
 • geodetske istraživačke djelatnosti:
  • premjeravanje zemljišta i granica
  • hidrološka mjerenja
  • istraživanje podzemnih površina
  • kartografsko i prostorno snimanje

Ovaj razred isključuje:

 • pokusno bušenje u vezi s rudarstvom, vidi 09.10 i 09.90
 • razvoj ili izdavanje povezanih softvera, vidi 58.29 i 62.01
 • djelatnosti računalnih savjetnika, vidi 62.02 i 62.09
 • tehničko ispitivanje, vidi 71.20
 • djelatnosti istraživanja i razvoja koje se odnose na inženjerstvo, vidi 72.19
 • industrijski dizajn, vidi 74.10
 • fotografiranje iz zraka, vidi 74.20