Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Poštanske i kurirske djelatnosti

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Prateće djelatnosti u prijevozu

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

Prekrcaj tereta

Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom

Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom

Skladištenje robe

Vodeni prijevoz

Zračni prijevoz

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Prekrcaj tereta

Ovaj razred uključuje:

  • utovar i istovar tereta ili putničke prtljage bez obzira na vrstu prijevoza
  • utovar u potpalublje
  • utovar i istovar tereta sa željezničkih vagona

Ovaj razred isključuje:

  • rad uređaja na terminalima, vidi 52.21, 52.22 i 52.23