Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

Djelatnosti prikazivanja filmova

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Telekomunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju igranih filmova, videofilmova, televizijskih emisija (serija, dokumentarnih filmova itd.) ili televizijskih promidžbenih poruka

Ovaj razred isključuje:

 • umnožavanje filmova (osim umnožavanja igranih filmova za kinodistribuciju), kao i umnožavanje audio i videovrpci, CD-a ili DVD-a s master-kopija, vidi 18.20
 • trgovinu na veliko snimljenim videovrpcama, CD-ima i DVD-ima, vidi 46.43
 • trgovinu na veliko praznim videovrpcama i CD-ima, vidi 46.52
 • trgovinu na malo videovrpcama, CD-ima i DVD-ima, vidi 47.63
 • djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, vidi 59.12
 • snimanje zvučnih zapisa i snimanje knjiga na vrpcama, vidi 59.20
 • emitiranje televizijskog programa, vidi 60.2
 • izradu cjelokupnog televizijskog programa, vidi 60.2
 • obradu filma, osim za filmsku industriju, vidi 74.20
 • djelatnosti osobnih kazališnih ili umjetničkih agenata ili agencija, vidi 74.90
 • iznajmljivanje videovrpci i DVD-a građanstvu, vidi 77.22
 • izravno (tj. simultano) titlovanje televizijskih prijenosa uživo, sastanaka, konferencija itd., vidi 82.99
 • djelatnosti slobodnih glumaca, animatora, redatelja, scenografa, tehničkih stručnjaka, vidi 90.0