Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Prerađivačka industrija, d. n.

Proizvodnja glazbenih instrumenata

Proizvodnja glazbenih instrumenata

Proizvodnja igara i igračaka

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

Proizvodnja sportske opreme

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja glazbenih instrumenata

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju instrumenata sa žicama
 • proizvodnju klavijaturnih instrumenata sa žicama, uključujući automatske klavire
 • proizvodnju orgulja, uključujući harmonije i slične klavijaturne instrumente sa slobodnim metalnim piskovima
 • proizvodnju harmonika i sličnih instrumenata, uključujući usne harmonike
 • proizvodnju puhaćih instrumenata
 • proizvodnju udaraljki
 • proizvodnju glazbenih instrumenata čiji se zvuk proizvodi elektronički
 • proizvodnju glazbenih kutija, sajmišnih orgulja, kaliopa itd.
 • proizvodnju dijelova i pribora za instrumente:
  • metronoma, zvučnih vilica, pištaljki za davanje visine tona pjevačima, žica, diskova i valjaka za automatske mehaničke instrumente itd.

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju zviždaljki, pozivnog roga i ostalih usnih puhačkih instrumenata za zvučne signale

Ovaj razred isključuje:

 • umnožavanje nasnimljenih audiovrpca i videovrpca te diskova, vidi 18.2
 • proizvodnju mikrofona, pojačala, zvučnika, slušalica i sličnih komponenata, vidi 26.40
 • proizvodnju gramofona, magnetofona i slično, vidi 26.40
 • proizvodnju glazbenih instrumenata igračaka, vidi 32.40
 • restauracija orgulja i drugih historijskih glazbenih instrumenata, vidi 33.19
 • izdavanje nasnimljenih audiovrpca, videovrpca i diskova, vidi 59.20
 • ugađanje klavira, vidi 95.29