Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

Proizvodnja peći i plamenika

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva

Proizvodnja strojeva za opće namjene

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju uređaja za vaganje (osim osjetljivih laboratorijskih vaga):
  • vaga za trgovinu i kućanstvo, platformskih vaga, vaga za kontinuirano vaganje, mosnih vaga, utega itd.
 • proizvodnju strojeva i aparata za filtriranje i pročišćavanje tekućine
 • proizvodnju uređaja za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tekućina ili praha:
  • pištolja za raspršivanje, aparata za gašenje požara, strojeva za čišćenje pješčanim mlazom, strojeva za čišćenje parom itd.
 • proizvodnju uređaja za pakiranje i zamatanje:
  • strojeva za punjenje, zatvaranje, hermetičko zatvaranje, začepljivanje, etiketiranje itd.
 • proizvodnju strojeva za pranje i sušenje boca i za gaziranje pića
 • proizvodnju postrojenja za destiliranje ili rektifikaciju u rafinerijama nafte, kemijskoj industriji, industriji pića itd.
 • proizvodnju plinskih generatora
 • proizvodnju kalandera i drugih strojeva za valjanje i njihovih cilindara (osim za metal i staklo)
 • proizvodnju centrifuga (osim strojeva za obiranje mlijeka i centrifuga za sušenje rublja)
 • proizvodnju brtvila i sličnih spojnica, od kombiniranih materijala ili slojeva istog materijala
 • proizvodnju automata za prodaju gotove robe
 • proizvodnju ravnala, krojačkih metara i sličnih ručnih alata, preciznih alata za mehaničare (osim optičkih)
 • proizvodnju neelektrične opreme za varenje i lemljenje
 • proizvodnju rashladnih tornjeva i sličnoga za neposredno hlađenje pomoću recirkulirajuće vode

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju preciznih (laboratorijskih) vaga, vidi 26.51
 • proizvodnju opreme za hladnjake i zamrzivače koji se koriste u kućanstvima, vidi 27.51
 • proizvodnju ventilatora za kućanstva, vidi 27.51
 • proizvodnju električne opreme za varilice i lemilice, vidi 27.90
 • proizvodnju poljoprivrednih strojeva za prskanje, vidi 28.30
 • proizvodnju uređaja za valjanje metala ili stakla i njihovih dijelova, vidi 28.91, 28.99
 • proizvodnju poljoprivrednih sušara, vidi 28.93
 • proizvodnju uređaja za filtriranje ili pročišćavanje hrane, vidi 28.93
 • proizvodnju separatora za vrhnje, vidi 28.93
 • proizvodnju industrijskih sušara za odjeću, vidi 28.94
 • proizvodnju uređaja za bojenje tekstila, vidi 28.94