Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Gradnja brodova i čamaca

Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n.

Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica

Proizvodnja motocikala

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.

Proizvodnja vojnih borbenih vozila

Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.

Ovaj razred uključuje:

  • proizvodnju vozila na ručno upravljanje: putnih torba, ručnih torba, saonica, kolica za kupnju itd.
  • proizvodnju vozila koja vuku životinje: kočija na dva kotača (jednosjed), kočija koje vuku magarac, katafalk itd.

Ovaj razred isključuje:

  • radne kamionete, neovisno o tome jesu li opremljeni opremom za podizanje i rukovanje, na vlastiti pogon ili ne, ona koja se koriste u tvornicama (uključujući ručna kolica i tačke), vidi 28.22
  • dekorativna kolica za potrebe restorana, vidi 31.01