Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Telekomunikacije

Djelatnosti bežične telekomunikacije

Djelatnosti satelitske telekomunikacije

Djelatnosti satelitske telekomunikacije

Djelatnosti žičane telekomunikacije

Ostale telekomunikacijske djelatnosti

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti satelitske telekomunikacije

Ovaj razred uključuje:

  • djelatnosti rada, održavanja ili osiguravanja pristupa opremi potrebnoj za prijenos glasa, podataka, teksta, zvuka i slike korištenjem satelitske telekomunikacijske infrastrukture
  • isporuku vizualnog, zvučnog ili tekstualnog programa primljenog putem kabelske mreže, lokalnih televizijskih postaja ili radijskih mreža izravno potrošačima putem satelitskih sustava. Jedinice koje se ovdje razvrstavaju u pravilu ne proizvode programski materijal.

Ovaj razred također uključuje:

  • pružanje pristupa internetu od strane operatera satelitske infrastrukture

Ovaj razred isključuje:

  • preprodaju telekomunikacijskih kapaciteta, vidi 61.90