Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme te materijalnih dobara

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Iznajmljivanje i davanje u zakup (lea­sing) opreme za rekreaciju i sport

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Iznajmljivanje videokaseta i diskova

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Iznajmljivanje i davanje u zakup (lea­sing) opreme za rekreaciju i sport

Ovaj razred uključuje iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport:

  • čamaca za razonodu, kanua, jedrilica
  • bicikla
  • ležaljki i suncobrana
  • skija
  • ostale sportske opreme

Ovaj razred isključuje:

  • iznajmljivanje čamaca za razonodu i jedrilica, s posadom, vidi 50.10 i 50.30
  • iznajmljivanje videokaseta i diskova, vidi 77.22
  • iznajmljivanje ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n., vidi 77.29
  • iznajmljivanje opreme za odmor i razonodu kao sastavni dio rada rekreacijskih objekata, vidi 93.29