Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Prerađivačka industrija, d. n.

Proizvodnja glazbenih instrumenata

Proizvodnja igara i igračaka

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

Proizvodnja novca

Proizvodnja sportske opreme

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju obrađenih bisera
 • proizvodnju obrađenoga dragog i poludragog kamenja, uključuje obradu industrijskog kvalitetnog kamenja, sintetičkog i rekonstruiranoga dragog i poludragog kamenja
 • obradu dijamanata
 • proizvodnju nakita od plemenitih metala ili osnovnih metala presvučenih plemenitim metalima, od dragoga ili poludragoga kamenja, od kombinacije plemenitih metala i dragoga i poludragoga kamenja ili od drugih materijala
 • proizvodnju zlatarskih proizvoda od plemenitih metala ili osnovnih metala presvučenih plemenitim metalima:
  • pribora za jelo, poslužavnika, šupljih predmeta, toaletnog pribora, uredskog pribora, proizvoda koji se koriste za religijske svrhe itd.
 • proizvodnju tehničkih i laboratorijskih predmeta od plemenitih metala (osim instrumenata i njihovih dijelova): lončića za taljenje, spatula, elektroplatiniranih anoda itd.
 • proizvodnju narukvica za satove od plemenitih metala, zglobnih remena, običnih remena za satove i kutija za cigarete

Ovaj razred također uključuje:

 • graviranje osobnih predmeta od plemenitih i neplemenitih metala

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju nemetalnih satnih remena (od tkanine, kože, plastike itd.), vidi 15.12
 • proizvodnju predmeta od osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima (osim imitacije nakita), vidi odjeljak 25
 • proizvodnju kućišta za satove, vidi 26.52
 • proizvodnju (ne plemenitih) metalnih remena za satove, vidi 32.13
 • proizvodnju imitacija nakita, vidi 32.13
 • popravak nakita, vidi 95.25