Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča

Proizvodnja elektroničkih komponenata

Proizvodnja punih elektroničkih ploča

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; proizvodnja satova

Proizvodnja komunikacijske opreme

Proizvodnja magnetskih i optičkih medija

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja računala i periferne opreme

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja elektroničkih komponenata

Ovaj razred uključuje proizvodnju poluvodiča i ostalih komponenata za elektroničku uporabu. Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju elektroničkih kondenzatora
 • proizvodnju elektroničkih otpornika
 • proizvodnju mikroprocesora
 • proizvodnju elektroničkih cijevi
 • proizvodnju elektroničkih konektora
 • proizvodnju integriranih krugova (analognih, digitalnih ili hibridnih)
 • proizvodnju dioda, tranzistora i posebnih srodnih uređaja
 • proizvodnju induktora (npr.“čoka“, spirala, transformatora), različitih elektroničkih komponenata
 • proizvodnju elektroničkih kristala i kristalnih sklopova
 • proizvodnju zavojnica, prekidača i mjernih pretvarača za elektroničku uporabu
 • proizvodnju tankih kockica i pločica te poluvodiča, gotovih ili polugotovih
 • proizvodnju komponenti zaslona (plazma, polimer, LCD)
 • proizvodnju dioda sa svjetlosnom emisijom (LED-dioda)

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju kablova za printere, monitore, USB-kablove, konektore itd

Ovaj razred isključuje:

 • tiskanje pametnih kartica, vidi 18.12
 • proizvodnju računalnih i televizijskih zaslona, vidi 26.20, 26.40
 • proizvodnju modema (noseće opreme), vidi 26.30
 • proizvodnju rentgentskih cijevi i sličnih uređaja za zračenje, vidi 26.60
 • proizvodnju optičke opreme i instrumenata, vidi 26.70
 • proizvodnju sličnih uređaja za elektroničku uporabu, vidi odjeljak 27
 • proizvodnju fluorescentnih balasta, vidi 27.11
 • proizvodnju električnih releja, vidi 27.12
 • proizvodnju električnih žičanih uređaja, vidi 27.33
 • proizvodnja kompletne opreme razvrstana je drugdje na osnovi razvrstanosti kompletne opreme