Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Pravne djelatnosti

Pravne djelatnosti

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Pravne djelatnosti

Ovaj razred uključuje:

 • pravno zastupanje interesa jedne stranke protiv interesa druge stranke, pred sudom ili pred drugim pravnim tijelima, po osobama koje su članovi odvjetničke komore ili pod njihovim nadzorom:
  • savjetovanje i zastupanje u građanskim sporovima
  • savjetovanje i zastupanje u kaznenim sporovima
  • savjetovanje i zastupanje u radnim sporovima
 • pravno savjetovanje i izradu pravnih dokumenata:
  • ugovora o osnivanju poslovnih subjekata, ugovora o partnerstvu ili sličnih dokumenata u vezi s osnivanjem poslovnih subjekata
  • patenata i autorskih prava
  • pripremu darovnica, oporuka, skrbništva itd.
 • ostale djelatnosti javnih bilježnika, mirovnih sudaca, arbitara, revizora i vještaka