Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Djelatnosti zdravstvene zaštite

Djelatnosti bolnica

Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse

Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

Ovaj razred uključuje:

 • djelatnosti zdravstvene zaštite koje se ne obavljaju u bolnicima ili ih ne obavljaju doktori medicine ili stomatolozi:
  • djelatnosti medicinskih sestara, primalja, fizioterapeuta, te ostaloga paramedicinskog osoblja u području
  • optometrije, hidroterapije, medicinske masaže, radne terapije, govorne terapije, podijatrije, homeopatije, kiropraktike, akupunkture itd. Te se djelatnosti mogu obavljati u zdravstvenim ambulantama pri poduzećima, školama, staračkim domovima, u domovima zdravlja i poliklinikama (osim bolnica), privatnim ordinacijama, u domovima pacijenata i drugdje.

Ovaj razred također uključuje:

 • djelatnosti stomatološkoga paramedicinskog osoblja kao što su zubni terapeuti te zubni asistenti i zubni higijeničari u školskim ambulantama, koji mogu raditi samostalno, ali čiji rad redovito nadziru stomatolozi
 • djelatnosti medicinskih laboratorija kao što su:
  • radiološki laboratoriji i ostali dijagnostički centri
  • medicinsko biokemijski laboratoriji
 • djelatnosti banaka krvi, sperme, transplatacijskih organa itd.
 • prijevoz bolesnika vozilima hitne medicinske pomoći i drugim specijalnim prijevoznim sredstvima, uključujući zrakoplove. Te su usluge često povezane s pružanjem hitne medicinske pomoći.

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju umjetnih zubi, zubala i zubnih proteza u zubotehničkim laboratorijima, vidi 32.50
 • prijevoz bolesnika prijevoznim sredstvima bez opreme za spašavanje života i medicinskog osoblja, vidi odjeljke 49, 50 i 51
 • djelatnosti laboratorija za tehničko ispitivanje i analizu (nemedicinski laboratoriji), vidi 71.20
 • djelatnosti ispitivanja u području higijene hrane, vidi 71.20
 • djelatnosti bolnica, vidi 86.10
 • djelatnosti medicinske i stomatološke prakse, vidi 86.2
 • djelatnosti ustanova za njegu, vidi 87.10