Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana

Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona

Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože

Proizvodnja strojeva za metalurgiju

Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu

Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva

Proizvodnja strojeva za opće namjene

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju beskonačnih traka i elevatora, za rad pod zemljom
 • proizvodnju strojeva za bušenje, presijecanje, kopanje i prokopavanje tunela (bez obzira na to jesu li za upotrebu pod zemljom ili ne)
 • proizvodnju strojeva za obradu minerala prosijavanjem, sortiranjem, separiranjem itd.
 • proizvodnju mješalica za beton i žbuku
 • proizvodnju strojeva za uklanjanje zemlje:
  • buldožera, angladozera, ravnjača, zgrtalica, nivelirki, mehaničkih lopata, utovarivača lopatom itd.
 • proizvodnju strojeva za nabijanje jamske građe, vađenje jamske građe, nanošenje žbuke, betoniranje itd.
 • proizvodnju pružnih traktora i traktora za upotrebu u građevinarstvu i rudarstvu
 • proizvodnju lopata za buldožere i angladozere
 • proizvodnju terenskih kamiona za odlaganje

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju opreme za dizanje i prenošenje, vidi 28.22
 • proizvodnju ostalih traktora, vidi 28.30, 29.10
 • proizvodnju alatnih strojeva za obradu kamena, uključujući strojeve za cijepanje ili grubu obradu kamena, vidi 28.49
 • proizvodnju automiješalica za beton, vidi 29.10