Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja aparata za kućanstvo

Proizvodnja baterija i akumulatora

Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

Proizvodnja ostale električne opreme

Proizvodnja ostale električne opreme

Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostale električne opreme

Ovaj razred uključuje proizvodnju različite električne opreme, osim motora, generatora i transformatora, baterija i akumulatora, žica i žičanih uređaja, opreme za rasvjetu ili uređaja za kućanstva. Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju fiksnih punjača za baterije, tranzistornih
 • proizvodnju električnih uređaja za otvaranje i zatvaranje vrata
 • proizvodnju električnih zvona
 • proizvodnju produžnih kablova izrađenih od kupljene izolirane žice
 • proizvodnju ultrazvučnih uređaja za čišćenje (osim laboratorijskih i zubarskih)
 • proizvodnju invertera u čvrstom stanju, aparata za ispravljanje, stanica za gorivo, reguliranog ili nereguliranog pribora za napajanje
 • proizvodnju pribora za neprekidno napajanje (UPS)
 • proizvodnju valovitih potiskivača (osim za distribuciju naponske razine)
 • proizvodnju kablova za uređaje, produžnih kablova i ostalih električnih kablova sa izoliranom žicom i priključnicima
 • proizvodnju ugljikovih elektroda i elektroda od grafita, spojnika te ostalih električnih ugljičnih i grafitnih proizvoda
 • proizvodnju dijelova akceleratora
 • proizvodnju električnih kondenzatora, otpornika, kondenzatora i slično te akceleratora
 • proizvodnju elektromagneta
 • proizvodnju sirena
 • proizvodnju elektroničkih semafora (npr. za ispis rezultata utakmice)
 • proizvodnju električnih znakova
 • proizvodnju električne signalne opreme kao što je prometna i pješačka signalizacija
 • proizvodnju električnih izolatora (osim stakla ili porculana), izolacijskih cijevi i opreme od neplemenitih kovina
 • proizvodnju električne opreme za varenje i lemljenje, uključujući ručnodržeće lemilice

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju keramičkih izolatora, vidi 23.43
 • proizvodnju ugljičnih i grafitnih vlakana i proizvoda (osim elektroda i onih za primjenu u električne svrhe), vidi 23.99
 • proizvodnju elektroničkih komponenti za ispravljače, regulatore napona integriranih krugova, pretvarača struje integriranih krugova, elektroničkih kondenzatora, elektroničkih otpornika i sličnih uređaja, vidi 26.11
 • proizvodnju transformatora, motora, generatora, prekidača, prijenosnika i industrijskih regulatora, vidi 27.1
 • proizvodnju baterija, vidi 27.20
 • proizvodnju komunikacijskih i energetskih žica, strujnih i nestrujnih žičanih uređaja, vidi 27.3
 • proizvodnju rasvjetne opreme, vidi 27.40
 • proizvodnju uređaja za primjenu u kućanstvima, vidi 27.5
 • proizvodnju neelektrične opreme za varenje i lemljenje, vidi 28.29
 • proizvodnju električne opreme za motorna vozila kao što su generatori, alternatori, svjećice, kablovi za paljenje, električni sustavi za prozore i vrata, regulatori napona, vidi 29.31