Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana

Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona

Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože

Proizvodnja strojeva za metalurgiju

Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu

Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva

Proizvodnja strojeva za opće namjene

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju poljoprivrednih sušara
 • proizvodnju strojeva za mljekarsku industriju:
  • obirača mlijeka
  • strojeva za doradu mlijeka (npr. homogenizatora)
  • strojeva za proizvodnju maslaca (npr. strojeva za tučenje, obradu i oblikovanje maslaca)
  • strojeva za proizvodnju sira (npr. homogenizatora, kalupa, preša) itd.
 • proizvodnju strojeva za industriju mljevenja žita:
  • strojeva za čišćenje, sortiranje, i gradiranje sjemenja, zrnja ili sušenoga mahunastog povrća (vršilica, sita za prosijavanje, separatora, strojeva za ljuštenje itd.)
  • strojeva za proizvodnju brašna i prekrupe itd. (mlinskih valjaka, ubacivača sirovina prosijača, odvajača mekinja, miješalica brašna, ljuštilica za rižu, strojeva za trijebljenje lupina)
 • proizvodnju preša, drobilica itd. za proizvodnju vina, jabukovače, voćnih sokova itd.
 • proizvodnju strojeva za pekarsku industriju i izradu makarona, špageta i sličnih proizvoda:
  • pekarskih pećnica, miješalica za tijesto, dijelilica tijesta, strojeva za oblikovanje, strojeva za rezanje, strojeva za čuvanje kolača itd.
 • proizvodnju strojeva i opreme za preradu raznovrsne hrane:
  • strojeva za proizvodnju slastica, kakaa i čokolade, za proizvodnju šećera, za pivovare, za preradu mesa i peradi, za pripremu voća, orašastog voća i povrća; za preradu ribe, rakova i slične morske hrane
  • uređaja za filtriranje i pročišćavanje
  • ostalih strojeva za industrijsku pripremu i proizvodnju hrane i pića
 • proizvodnju strojeva za vađenje i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja
 • proizvodnju strojeva za preradu duhana te za izradu cigara i cigareta ili duhana za lulu, žvakanje i šmrkanje
 • proizvodnju strojeva za pripremu hrane u hotelima i restoranima

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju uređaja za zračenje hrane i mlijeka, vidi 26.60
 • proizvodnju strojeva za pakiranje, zamatanje i vaganje, vidi 28.29
 • proizvodnju strojeva za čišćenje, sortiranje ili gradiranje jaja, voća i ostalih usjeva (osim sjemenki, zrnja ili suhoga mahunastog povrća), vidi 28.30