Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja zgrada

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

Ovaj razred uključuje:

  • organizaciju izvedbe projekata za stambene i nestambene zgrade okupljanjem financijskih, tehničkih i fizičkih sredstva za realizaciju projekta radi kasnije prodaje građevine

Ovaj razred isključuje:

  • gradnju zgrada, vidi 41.20
  • arhitektonske i inženjerske usluge (urbanističko planiranje, projektiranje građevina i dr.), vidi 71.1
  • usluge vođenja i nadzora izvedbe projekata za zgrade, vidi 71.1